ENTREPRENAD

Vi kontaktar gärna er

Avlopp

Vi som är diplomerade av Kingspan Baga använder oss utav marknadsledande produkter och lösningar och ser till att du som kund får minsta möjliga bekymmer efter installation som leder till att du inte behöver känna någon oro för igensatta bäddar eller förorenade grundvatten.

Utifrån dimensionering, markens topografi, markens beskaffenhet och miljökontorets bedömning om skyddsnivå väljer vi den lösning som passar bäst för er. Det kan vara t ex en Baga Effektiv med infiltration vid normal skyddsnivå eller en BioDisc vid hög skyddsnivå.

Vid normal skyddsnivå är en rätt placerad, rätt dimensionerad och rätt anlagd infiltration eller markbädd, med en välfungerande föreliggande slamavskiljning, är en kostnadseffektiv, driftsäker och miljövänlig avloppsanläggning med lång livslängd. Ett mycket hållbart alternativ helt enkelt!

Kontakta oss direkt!
Borås
033-292305
Göteborg
031-293310
Halland
0346-656889

BAGA Easy ger det högsta och bästa hälsoskyddet som ger renast tänkbara avloppsvatten tack vare tre värdeskapande uppfinningar

  • Bagas patenterade slamavskiljare som arbetar efter en helt egen princip där slamflykten knappt är mätbar.
  • Flödesproportionerlig kemfällning i tanken – rätt mängd på rätt plats.
  • Överlägsen biomodulslösning som säkerställer bästa nedbrytning av bakterier.

Minireningsverket Kingspan Biodisc möter kraven för hög miljöskyddsnivå men fungerar även mycket väl för normal miljöskyddsnivå.
Den välbeprövade och patenterade biorotortekniken, som används i Kingspan Biodisc är nyckelfunktionen bakom ett luktfritt, tystgående och energisnålt reningsverk som bibehåller hög prestanda under hela dess livslängd.