ENTREPRENAD

Vi kontaktar gärna er

Dagvattenhantering

För att skydda ditt hus skall regnvatten tas om hand och ledas bort från huset.

Alla hus har olika förutsättningar och kräver olika lösningar.

Är ditt dagvatten kopplat till kommunens avlopp och behöver ledas om?

Är dina gamla stenkistor igensatta och behöver bytas?

Oavsett vad du behöver så har vi lösningarna och kan vara ditt bollplank för en säker dagvattenhantering!

Kontakta oss direkt!
Borås
033-292305
Göteborg
031-293310
Halland
0346-656889

Regnvattenåtervinning

Regnvatten är en utmärkt resurs som vi kan återanvända på många sätt.
Med regnvattenåtervinningstankar är det möjligt att återanvända regnvatten till exempelvis bevattning.

Regnvattnet från fastighetens tak leds ner via husets stuprör och in i regntanken via stuprörsanslutningar, med hjälp av en pump kan du sedan återanvända för att vattna grödor eller gräsmattor.

Under sommarmånaderna blir det på många håll i Sverige ofta vattenbrist och bevattningsförbud. Det beror oftast på att det blir för låga nivåer av grundvattnet. Genom att samla upp regnvatten sparar vi på grundvattnet som är en av våra viktigaste naturresurser. En annan fördel är att regnvatten dessutom är helt gratis.
Regnvatten är till och med bättre att använda än vanligt kranvatten när du ska vattna dina odlingar. Detta eftersom att regnvatten inte innehåller några mineraler, och ändrar därför inte markens PH-värde och näringsinnehåll.
Många växter tycker inte om att få kalkrikt vatten.