Mekaniskt ventilerade golv

Vi kontaktar gärna er

Vi har lång erfarenhet av ventilerade golv

GEAB erbjuder två typer av ventilerade golv, Optivent och Subfloor golvregelsystem, som båda håller fukten borta och ger en behaglig inomhusmiljö. Kontakta oss för konsultation redan idag! Vi arbetar i Göteborg och Borås med närområden samt i Halland.

Om man har problem med uppskjutande fukt, markradon eller dålig lukt från betongen så rekommenderar vi att man ventilerar golvet

Optivent golv – FST Whiteline

Fuktskyddsmatta används som samlingsnamn för olika typer av distansmattor. En bra distansmatta ger ett väldigt effektivt skydd mot fukt, mögel och dålig lukt om den installerats och dimensionerats rätt. GEAB använder sig av marknadens bästa distansmattor, Black Line och White Line från Fuktspärrteknik AB. Genom att välja dessa mattor får du som kund en 50 års materialgaranti. Optivent är en mekanisk undergolvsventilation som bidrar till sunda och friska hus.

Optiventsystemet är ett energisnålt och P-märkt undergolvsystem med den stora fördelen att bygghöjden är endast 8 mm! Det gör i sin tur att man inte påverkar lokalens utseende nämnvärt och man kan lägga nästan alla typer material ovanpå. Det finns knappt några begränsningar hur övergolvet ska se ut.

Optivent stoppar även effektivt farliga ångor och giftiga gaser som exempelvis radon från att komma ut i rumsluften. Detta gör att du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt hem med Optivent. Du får också ett varmare och behagligare golv eftersom du för ner varm rumsluft under fuktspärrmattan.

Du kan även köpa till en 10 års funktionsgaranti. 

Kontakta oss direkt!
Borås
033-292305
Göteborg
031-293310
Halland
0346-656889

Det finns de som lägger passivt ventilerade golv som innebär att man lägger en fuktspärr (vanligtvis en distansmatta med luftspaltsteknik såsom Black Line) mellan betongplattan och ytgolvskiktet.
Nackdelen med ett passivt golv är att du inte har ett konstant flöde under mattan. Därför hjälper inte ett passivt golv om exempelvis dålig lukt uppkommit eller om det finns problem med radon.

Bilden till höger visar ett betonggolv som varit passivt ventilerat där vi rivit upp fuktspärrmattan.
Det nya golvet kommer få mekanisk ventilation.

Vanliga frågor om ventilerade golv >>

Subfloor golvregelsystem – snabbt & enkelt

SubFloor är en helt ny generation funktionsgolv. Konceptet bygger på all den kunskap och erfarenhet Prästängen samlat på sig under 50 år i golvbranschen – varav 30 år med stort fokus på just uppreglade golv.

Subfloors sortiment med olika regel- och skruvdimensioner är framtaget för att vara så effektivt som möjligt vid högre golvhöjd. Subfloors ventilation för golv sätter luftspalten under golvet i undertryck och ventilerar, för att eliminera att mögeltillväxt/rötskador uppkommer.

Ventilerade golvsystem för alla typer av godkända övergolv

Med våra ventilerade golvsystem kan du lägga alla typer av godkända övergolv, såsom betong, trä, laminat, parkett eller golvspånskiva och plastmatta. Vi väljer det system som passar hos dig, vilket vi tar reda på genom en noggrann besiktning.

  • Ett ventilerat golv behöver inte ta mer plats än ett vanligt. Det finns ventilerade golvsystem som inte bygger mer än åtta millimeter på höjden.
  • Det finns ventilerade golv för utomhusmiljöer som ger en fin miljö på altan, balkong, trädäck, osv.
  • Med ett ventilerat golv hindras fuktvandring från betongplattan till det övre golvet.
  • Ventilation av golv gör att fukt, mögellukt, radon, kemiska odörer från spackel och lim leds ut ur bostaden och aldrig når bostadsytorna i huset.