Vindar

Vi kontaktar gärna er

Fukt och fuktskador på vind

Har du problem med fukt eller fuktskador på din vind? Inga problem, vi hjälper dig installera avfuktare för vind. Kontakta oss redan idag för konsultation. 

Vi på GEAB har många års erfarenhet utav olika lösningar för vindar. Vi kontrollerar er vind och lämnar ett åtgärdsförslag och en offert.

Är vinden utsatt för mikrobiell påväxt brukar vi först sanera vinden. Vanligtvis med AMP -91 som är en mycket kraftfull saneringsvätska.
Behandlat trä ser närmast ut som nytt efter en- eller ett par appliceringar. För att förhindra ny påväxt är den vanligaste lösningen att vi installerar avfuktning med kontrollerad ventilation.

Kontakta oss direkt!
Borås
033-292305
Göteborg
031-293310
Halland
0346-656889

Temperaturen påverkar mycket

Ju varmare luften är, desto mer fukt kan den bära. Luften på vinden, som generellt är kallare än bostadsluften, kan inte bära lika mycket fukt som de uppvärmda bostadsrummen.

När luften kyls ner lämnar den ifrån sig vatten som kondens. Den fukt som finns i bostaden och som inte är något problem i de uppvärmda rummen läcker upp till vinden genom exempelvis innertaket som inte är helt tätt, genom glipor vid genomföringar för elkablar och rör eller en taklucka som inte är tätad. Luften på vinden får i och med den ökade fukttillförseln en högre relativ fuktighet (RF) som på sikt ökar risken för mögel. För att vinden ska fylla sin funktion på ett bra sätt ska vatten ledas av taket utan att läcka in och fukt från våningen under ska inte läcka upp genom taket.

Att ventilera är bra – ibland!

Luft på en ouppvärmd vind utan avfuktare får alltså ett tillskott av fukt från resten av huset inifrån och håller högre relativ fuktighet än uteluften. Byter man ut den fuktiga vindsluften mot torrare uteluft torkar materialen och mögel förhindras att växa. Att ventilera är därför bra så länge uteluften är torrare än den på vinden. Är det tvärtom bör man inte ventilera.

Saker att tänka på när man ska fuktskydda vinden.

  • Kontrollera genomföringar av till exempel elkablar och vattenrör.
  • Se till att takluckan är tätad med till exempel dörrlister.
  • Det är viktigt att det finns en lucka för att man ska komma åt att inspektera vindsutrymmet.
  • Vindsutrymmet bör kontrolleras åtminstone två gånger per år för att man ska hinna upptäcka början till skador innan de har gått för långt.