ENTREPRENAD

Vi kontaktar gärna er

Markberedning

Planerar du att bygga ut huset eller kanske anlägga en Attefallsstuga?

Vi på Garantientreprenad har många års erfarenhet av markberedning och schaktning i samband med utbyggnationer och planering av tomter.
I samband med en planerad utbyggnad kan det vara läge att se över sin nuvarande dagvattenhantering men även en eventuell dränering.

Kontakta gärna oss så kan vi vägleda dig från första spadtaget till sista spiken.

Kontakta oss direkt!
Borås
033-292305
Göteborg
031-293310
Halland
0346-656889