Dränering & fuktspärr

Vi kontaktar gärna er

Optidrain – fuktspärr & dränering

Kunden hade problem med sin dränering genom att det börjat tränga in fukt genom väggarna, vilket märktes på insidan genom av att putsen började släppa längst ner på källarväggarna. 

Vi var och gjorde en besiktning och rekommenderade att lägga en ny dränering runt huset och montera en isolerade fuktspärr. Efter arbetet med fuktspärr och dränering har inomhusmiljön åter igen stabiliserats och källaren är mycket torrare än innan. Familjen är mycket nöjda.

Tillvägagångssätt för isolerande fuktspärr och dränering:

1. Uppgrävd grund och blästrat
bort den gamla beläggningen.
2. Kantbalksskyddet monterat.
3. Monterat den isolerande
fuktspärren, Optidrain.
4. Optiwebduken på plats utanför
Optidrainskivorna,
topplisten monterad.
5. Topplisten tätad med Butylmassa.
6. Återfyllt.

Tillvägagångssätt:

1. Grunden frilagd
2. Här ser man dräneringen,
kantbalksskyddet och
fuktspärrmatta
3. Här har vi avslutat den
isolerande fuktspärren,
Optidrain och fortsatt med
fuktspärrmattan, Black Line.
4. Återfyllt

Dränering med Black Line och Optidrain

Denna kund hade vissa delar som boyta i källaren där man gärna ville ha grunden isolerad men andra delar av källaren används dock bara som en källare och där eftersökte man en bra fuktspärrsmatta. Vi löste problemet för kunden genom att använda både Black Line som är en typgodkänd fuktspärrsmatta för källardelen och Optidrain för den delen av källaren som det fanns boyta.