krypgrunder

Vi kontaktar gärna er

Fukt i krypgrund

Har du problem med fukt i krypgrund? Inga problem – vi på GEAB hjälper dig med krypgrundsisolering och installation. Tack vare våra kunniga och erfarna medarbetare få du rätt hjälp. Vi arbetar i Borås och Göteborg med kringområden samt Halland. Kontakta oss redan idag för konsultation.

Åtgärder för krypgrund

Vi på GEAB har många års erfarenhet av krypgrundar.
Vi besöker er gärna och kontrollerar krypgrunden och ger förslag på eventuella åtgärder. 

De åtgärder vi vanligtvis föreslår är

  • städning och utröjning av organiskt material
  • marktäckning med åldersbeständig folie eller favolen
  • krypgrundsisolering och eventuell installation av en fläkt beroende på krypgrundens kondition.

Kontakta oss direkt!
Borås
033-292305
Göteborg
031-293310
Halland
0346-656889

Torpargrund eller krypgrund?

Ordet torpargrund används ofta felaktigt om det som i moderna hus kallas krypgrund. En torpargrund har en murstock som värmer upp utrymmet under golvbjälklaget. På så sätt skyddas torpargrunden från fuktproblem. När man byter uppvärmningssystem från vedeldning till fjärrvärme i hus med torpargrund  så försvinner uppvärmningen av grunden. Genom detta kan en frisk torpargrund bli en skadad krypgrund på kort tid.

 

Krypgrund/torpargrund är den sockel som husets väggar vilar på. Utrymmet innanför grundmuren mellan mark och undersidan av bjälklaget går att krypa in i. Hus som inte har källare och inte är byggt på en bottenplatta har oftast en krypgrund. Krypgrunder är ofta utsatta för fukt. Ett tecken på att det är fukt i krypgrund är att spindlarna frodas. Om det för hög fuktnivå i krypgrunden bildas det mögel som ser ut som vitt damm eller svarta fläckar på undersidan av golvbjälklaget. Ofta är inte möglet i sig ett problem men det för med sig dålig lukt och det bildas ämnen som försämrar boendemiljön.

Ventilation av krypgrund

Ett sätt att göra krypgrunden torrare är att höja temperaturen. En grad varmare gör att den relativa fuktigheten sänks med fem procent.
I krypgrunden bör man inte ha över 75 procent relativ fuktighet, för över den nivån gynnas mögeltillväxten. Det råder delade meningar om hur mycket det ska ventileras i en krypgrund. Vi säger att man skall ventilera krypgrunden lagom och när det är fördelaktigt.

Som tumregel ska det finnas en ventilationsöppning med måtten 10×10 cm var femte meter runt grundmuren om man inte har en fläkt installerad.

Krypgrundsisolering

Favolen är en tunn krypgrundsisolering på rulle med slutna celler som fungerar som ångspärr och isolering. Favolen krypgrundsisolering används på marken och murarna i grunden för att minska fukttillskottet och antalet “kalla” ytor mot grunden som fukt kan kondensera mot. Att installera krypgrundsisolering tillsammans med en avfuktare har visat sig fungera väldigt bra.

Isolering av krypgrunden gör man främst för att skydda fuktkänsliga material som bärande träreglar och blindbotten. Blindbotten är ”taket” på krypgrunden, alltså den yta som är under bjälklaget.

Krypgrunden skall ha marktäckning för att förhindra att fukt från marken går över till blindbotten. Marktäckningen skall ha  ett ångmotstånd som överskrider 2 miljoner. Skarvarna i täckningen bör förseglas med åldersbeständig tejp för bästa resultat.

Luften ovanför isoleringen skyddas från den kalla marken och får en högre temperatur vilket leder till att den relativa fuktigheten (RF) sjunker och därmed minskar sannolikheten för mögel. Men även om man isolerar med cellplast mot marken kan fukt tränga upp genom skarvarna mellan cellplastskivorna. Skivor med överlappande falsar blir tätare men marken i grunden är sällan tillräckligt plan för att skivorna ska ligga ihop. Cellplast kan ta upp stora mängder fukt och med det försämras dess förmåga att isolera. Därför bör en åldersbeständig plast läggas mellan isoleringen och marken.

Instängd fukt ger skador

Sätter man isoleringen mot blindbotten, i krypgrundens ”tak” får man räkna med att det blir kallare och fuktigare under isoleringen. Det är då viktigt att begränsa fukt från marken med plastfolie. Det får inte finnas för mycket fukt i trämaterialen ovanför isoleringen när den monteras för det kan ta mycket lång tid innan det torkar ut. Då kan det bildas mögel på undersidan av isoleringen. Om det på ovansidan är ett relativt tätt golv kan det bli fuktskador eftersom fukten då blir instängd utan möjlighet att torka ut.

Om man sätter isoleringen i blindbotten
+ skyddar man den del som är viktigast att skydda
får man en krångligare uppgift och mer jobb med noggrann tätning