Vanliga frågor om Krypgrund

Vi kontaktar gärna er

Vad gör man åt fukt i krypgrund?

Problem med fukt i krypgrunden hanteras genom installation av avfuktare samt marktäckning över hela ytan. 

 

Vad kostar det att åtgärda fukt i krypgrund?

Kostnaden beror på en rad olika faktorer som storleken på fuktproblemen, hur lättillgängligt utrymmet är, möjligheter till installationer, etc. 

 

Vad är största problemet med krypgrund?

De främsta orsakerna till problem med krypgrunder är markfukt och temperaturdifferenser som skapar kondens.

 

Hur sanerar man en krypgrund?

En krypgrundssanering börjar med att man städer bort organiskt material följt av installation av marktäckning och avfuktare. Vid behov så kan mögelpåväxt behandlas med mögeldödande vätskor. 

 

Vilken tid på året är det fuktigast i en krypgrund?

Fuktigheten är som störst under de delar av året när temperaturdifferenserna är som störst dvs vår, sommar och tidig höst. 

 

Hur mäter man fukt i krypgrund?

Man kan mäta fukten med antingen en RF-mätare eller en fuktkvotsmätare.

 

Måste man ventilera en krypgrund?

En krypgrund behöver inte nödvändigtvis ventileras, det beror på förutsättningarna. Ibland så är det nödvändigt för att undvika problem med fukt.

 

Hur fuktigt ska det vara i en krypgrund?

Under 75% relativ fuktighet eller 17% fuktkvot. 

 

Vad kostar det att sätta in en avfuktare i krypgrunden?

Kostnaden beror på problemets omfattning, vilken typ av avfuktning som krävs samt grundens storlek.

 

Hur mycket el drar en avfuktare i krypgrund?

Det beror på hur fuktproblematiken ser ut samt grundens storlek. Avfuktaren ska vara igång under hela året men behovet är mindre under vintern. 

 

Hur lång tid tar det att avfukta en krypgrund?

Avfuktaren behöver vara igång kontinuerligt. 

 

Kan man stänga av krypgrundsavfuktare på vintern?

Nej, avfuktaren behöver vara igång hela året. Däremot så är behovet av avfuktning mindre under vintern. 

 

Kontakta oss direkt!
Borås
033-292305
Göteborg
031-293310
Halland
0346-656889