Syllbyte

Vi kontaktar gärna er

Syllbyte som håller

Om du har drabbats av problem med fukt, lukt och mögel i husets syllar måste detta åtgärdas genom ett syllbyte och en behandling med svampdödande medel.

Vi på GEAB har lång erfarenhet av att byta syll. Arbetet genomförs varsamt av kunnig och erfaren personal. Kontakta oss för rådgivning och offert! Vi åtar oss uppdrag i Borås och Göteborg med närområden samt i Halland.

Vi hindrar nytt mögel att få fäste när vi byter syllar

Det går att göra på olika sätt när syllen ska bytas. Ibland arbetar vi från insidan av huset och ibland går det att komma åt syllarna från utsidan. Det som avgör är hur huset är konstruerat. Vi väljer alltid den metod som är lämpligast i just ditt fall

När vi har öppnat väggen tar vi etappvis bort väggreglarna och den gamla syllen och ersätter med nytt friskt virke.

Det går ofta att bo kvar i huset medan vi byter syllar eftersom vi tar en bit i taget. Men just det rum där arbetet pågår måste utrymmas.

När vi tagit bort den gamla syllen så tar vi också bort allt organiskt material för att mögel inte ska kunna sprida sig på nytt. Vi sanerar och skyddar konstruktionen mot nya mögelangrepp med fungicider, svampdödande medel, innan vi bygger upp en ny syll med friskt virke.

Vanliga frågor om syllbyten >>

 

Kontakta oss direkt!
Borås
033-292305
Göteborg
031-293310
Halland
0346-656889

Fuktspärr för framtiden

För att förebygga nya problem i framtiden lägger vi in en fuktspärr, ett fukttätt membran, mellan betongen i bottenplattan och den nya syllen. Om det inte kan tränga in fukt så håller sig virket friskt.

  • I vissa byggnader används syll av plåt – men det vanligaste materialet är fortfarande trä.
  • Under 60- och 70-talen användes ofta impregnerat virke till syllarna. När impregnerat material blir fuktigt frigörs ämnen som ger ohälsosam inomhusluft och som luktar illa, ungefär som mögel.
  • Impregnerat virke kan fortsätta att lukta illa även sedan det fått torka.
  • I furu- eller granvirke krävs en fuktkvot på 17 procent för att mögelsvampar ska trivas.
  • Impregnerat virke kan börja lukta illa vid en fuktkvot kring 14–15 procent.
  • Det kan bli problem med fuktskadad syll även i nyare hus – likaväl som man kan ha ett äldre hus utan att behöva byta syll.