Vanliga frågor om Syllbyte

Vi kontaktar gärna er

Vad är syllbyte?

Syllbyte innebär att man byter syllen vilket är den delen av huset som ligger närmast bottenplattan. Vid ett syllbyte så kapar man och byter syllen sektionsvis. Den nya syllen fuktskyddas underifrån för att eliminera behovet av framtida syllbyten. 

 

Hur mycket kostar det att byta syllar?

Kostnaden för ett syllbyte varierar med flera olika faktorer som ifall det handlar om dubbelt eller enkelt lager av syll och ifall syllbytet sker utifrån eller inifrån. Ett snittpris för ett invändigt syllbyte ligger på ca 2500 kr per löpmeter och snittpriset för ett utvändigt syllbyte ligger på ca 4000 kr per löpmeter. 

 

Måste man byta hela syllen?

Man behöver bara byta ut de fuktutsatta delarna av en obehandlad syll. Om syllen är tryckimpregnerad så rekommenderar vi att hela syllen byts. 

 

Måste man byta tryckimpregnerade syllar?

Rekommendationen är att byta tryckimpregnerad syll pga. risken för lukt.

 

Hur går ett syllbyte till?

Syllen kapas i sektioner och byts sektionsvis. Beroende på förutsättningar kan syllen bytas antingen inifrån eller underifrån. Den nya syllen fuktskyddas underifrån för att förhindra behovet av ytterligare syllbyten i framtiden.

 

Hur länge håller en syll?

En syll med ordentligt fuktskydd bör räcka hela husets livslängd. Om fuktskyddet saknas eller är otillräckligt så beror livslängden på omgivande faktorer som fukt. 

 

Hur vet man om syllen är dålig?

Man märker att syllen är dålig på antingen lukt eller förhöjd fuktkvot. 

 

Kontakta oss direkt!
Borås
033-292305
Göteborg
031-293310
Halland
0346-656889