fuktskydd för krypgrund

Vi kontaktar gärna er

Fuktig krypgrund

Vi rekommenderade att installera Trygghetsvakt Krypgrund så man får en kontrollerad miljö där en styrenhet känner av temperatur och fuktighet i krypgrunden. När miljön når ett kritiskt skede att bli för kall så sätts värmekablarna igång för att höja temperaturen så ingen fukt fälls ut. På marken valde vi att täcka in med DELTA-REFLEXX Plus som är en reflekterande ångspärr. Detta görs för att stoppa markfukten från att komma in i krypgrunden.

Tillvägagångssätt:

1. Spindlar visar oftast att
krypgrunden är fuktig
2. Äldre del av fastigheten
3. Här fäster vi värmeslingan
i blindbotten
4. DELTA-REFLEXX som viks upp
ca 10 cm på yttervägg
5. Här syns värmeslingor
och DELTA-REFLEXX

Tillvägagångssätt:

1. DELTA-REFLEXX drogs upp
mot ytterväggarna
2. Trygghetsvakten Krypgrund
monterad
3. Denna krypgrund bestod
av flera fack
4. Värmeslingor

Smart kund

Denna kund kände att det skulle vara dumt att vänta och se om krypgrunden skulle klara sig från att bli för fuktig. Vi installerade Trygghetsvakten Krypgrund med värmeslingor och täckte in marken med DELTA-REFLEXX Plus ångspärr.

Observera gärna den härliga höjden att jobba i!