dränering

Vi kontaktar gärna er

Dränering av husgrund

Har du problem med fuktskador i husgrund eller källare? Inga problem – vi på GEAB hjälper dig med dränering av ditt hus. Vi kan garantera att du får rätt hjälp av våra erfarna och kunniga medarbetare. Dessutom utför vi våra arbeten som totalentreprenör så du slipper hålla kontakten med olika hantverkare. Kontakta oss idag för gratis konsultation!

Varför skall du dränera huset?

En dränering har som  viktigaste funktion att leda bort grundvattnet så att det inte stiger för högt och orsakar fukt i husgrunden. Dräneringen skyddar huset från fuktskador. Oftast kombineras dräneringen med att man förser källarväggarna med någon typ av fuktspärr, som hindrar vatten från jorden att sugas in i väggarna.

När är det dags att dränera huset?

När det  finns synlig fukt på källarväggarna eller börjar lukta unket i källaren kan det vara dags att kolla upp dräneringen. Andra tecken till fukt i källaren är om putsen på väggarna börjar släppa eller om tapeterna bubblar sig. Om jobbet inte blivit gjort sedan huset byggdes på 60–70-talet kan det också vara dags att börja tänka på att dränera din husgrund. Kontakta oss för att göra en kontroll av grunden.

Vanliga frågor om dränering>>

Kontakta oss direkt!
Borås
033-292305
Göteborg
031-293310
Halland
0346-656889

Varför behöver man göra om dräneringen?

Rören som ska leda bort grundvatten kring huset kan bli igensatta av jord och smuts. (En första åtgärd, innan man ger sig på det stora projektet, kan därför vara att spola dräneringsrören rena och se om det hjälper.) Det kan också vara så att dräneringen en gång gjordes utifrån helt andra regler och normer än de som gäller idag. Det är till exempel vanligt att dräneringsrören förr placerades för högt så att de inte kan leda bort stigande grundvatten som då sugs in i källarväggar och bottenplatta.

Varför fuktspärr?

När det är olika temperatur och lufttryck utomhus och inomhus avges den fukt som finns i väggarna så att det blir jämvikt i trycket. När det är svalare inomhus än utomhus, exempelvis på sommaren, blir det också fuktigare i källaren. Bästa sättet att få torrare grundmurar i huset är att isolera utsidan av källarväggen och sätta dit en fuktspärr som gör att vatten inte kommer in till väggen.

Mögel är många husägares skräck och ett av skälen till att det är så viktigt med fungerande dränering och fuktspärr.

  • Mögel är ett samlingsnamn för olika typer av svampar och bakterier.
  • Möglet i byggnader är oftast mikrosvampar, organismer som man måste ha mikroskop för att kunna undersöka närmare.
  • Mögel kräver fukt, syre och näring (exempelvis från trä). Tar man bort en av dessa faktorer så kan möglet inte växa. Det enklaste sättet är att ta bort fukt eller organiskt material.
  • Tapeter limmade direkt på källarvägg är bra grogrund för mögel och bör undvikas.let

Det kan finnas fler skäl till fuktproblem i en källare.

  • Inåtriktad ångvandring från marken, framförallt på sommaren när marken värms upp.
  • Byggmaterial, som exempelvis betong, är poröst och suger därför upp vatten från omgivningen, genom så kallad kapillär uppsugning. (Vatten dras in i materialets hålrum, ungefär som i en tvättsvamp.)
  • Om dräneringsrören ligger för högt eller är igensatta så att det inte leder bort grundvatten som det ska.
  • Ytvatten. När marken lutar in mot huset samlas vatten vid väggarna och sugs in i materialet.
  • Allt för täta material på källargolv kan bidra till fuktproblem. Till exempel plastmattor eller felaktig färg.
  • Dagvatten. Trasiga eller felmonterade stuprör och avsaknad av lövrens kan bidra till att regnvatten gör huset fuktigare.