Vanliga frågor om Krypgrund

Vi kontaktar gärna er

Vad är ett ventilerat golv?

Ett ventilerat golv är ett undertrycksventilerat golvsystem som drivs av en fläkt.

 

Vad kostar det att lägga ventilerat golv?

Kostanden variera med ett flertal faktorer, tex yta, typ av golvsystem och hur förutsättningarna ser ut där golvet ska installeras. 

 

Vilket ventilerat golv är bäst?

Vilken typ av ventilerat golv som är bäst beror på hur ytan där golvet ska läggas ser ut och vad man vill åstadkomma med installationen. Vi arbetar med två olika golvsystem, Optivent och Subfloor. Optivet fungerar bra på en slät betongyta och har en låg bygghöjd. Subfloor är en upphöjd konstruktion med en högre bygghöjd som ställer lägre krav på den underliggande ytan och som även kan användas som installationsgolv. 

 

Hur mycket bygger ett ventilerat golv?

Hur mycket ett ventilerat golv bygger kan variera en hel del beroende på vilken typ av golv det handlar om men den lägsta bygghöjden är 8 mm. 

 

Vad är ett mekaniskt ventilerat golv?

Ett ventilerat golv är ett undertrycksventilerat golvsystem som drivs av en fläkt. 

 

Kontakta oss direkt!
Borås
033-292305
Göteborg
031-293310
Halland
0346-656889