Vanliga frågor om källarrenovering

Vi kontaktar gärna er

Hur mycket kostar det att renovera en källare?

Kostnaden beror i hög grad till vad man vill använda källaren till eftersom det styr renoveringens omfattning. Andra faktorer som påverkar kostnaden är förutsättningarna, vilka problem som finns samt källarens storlek. 

 

Vad ska man ha på väggarna i källare?

Källarväggar bör vara betongrena så att de kan andas, det är viktigt att aldrig använda organiskt material direkt mot ytterväggar. Alternativet är annars uppreglade väggar med luftspalt.

 

Vad kan man ha för golv i en källare?

Om man  installerar ett ventilerat golv som Optivent så kan man lägga vilken typ av golv som helst ovanpå annars så bör man hålla sig till klinkers. 

 

Hur djupt måste man gräva för dränering?

Man behöver gräva ca 20-30 cm under husets bottenplatta.

 

Kan man lägga klickgolv i källare?

Det går bra att lägga klickgolv i källaren förutsatt att det läggs ovanpå ett ventilerat golv (t.ex. Optivent). Om man inte har eller vill installera ett ventilerat golv så är det bättre att välja ett klinkergolv istället för ett klickgolv. 

 

Vad kan man lägga på betonggolv i källare?

Om man lägger golvet direkt på betonggolvet så bör man hålla sig till klinkers. Om man installerar ett ventilerat golv så kan man sedan lägga valfritt golv ovanpå. 

 

 

När är det  som fuktigast i en källare?

Fuktigheten är som störst under de delar av året när temperaturdifferenserna är som störst dvs vår, sommar och tidig höst. 

 

Vad kostar det att åtgärda fukt i källare?

Kostnaden beror i hög grad på vilka fuktproblem som finns, hur förutsättningarna ser ut samt källarens storlek. Vad man tänker använda källaren till kan också påverka åtgärdernas omfattning och därmed kostnaden. 

 

Varför ska man inte bo i källare?

Det går bra att bo i källaren så länge man har en fuktsäker konstruktion som grund för ett sund inomhus miljö i källaren. 

 

Får man ha sovrum i källaren?

Ja det går bra att ha sovrum i källaren förutsatt att boendemiljön är bra.

 

Måste man isolera källare?

Källaren isoleras utvändigt i samband med en dränering, det är bra om man vill bo i den men är inte helt nödvändigt för alla användningsområden. 

 

Måste man ha avfuktare i källaren?

Man behöver som regel inte ha en avfuktare i källaren.

 

Är det farligt med fukt i källaren?

Det är inte farligt med fukt i källaren men om man förvarar organiskt material, t.ex. kläder och möbler, i en fuktig källare så riskerar man att det förstörs.

 

Kontakta oss direkt!
Borås
033-292305
Göteborg
031-293310
Halland
0346-656889